Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Välkommen till Föreningen Social Omsorg

Föreningen Social Omsorg, FSO, är en fackligt, politiskt och religiöst obunden, riksomfattande yrkesförening.

FSO arbetar för att bevaka, följa och påverka myndigheter, organisationer och olika intressenter inom praktik, utbildning och forskning inom social omsorgsverksamhet. Detta arbete görs genom uppvaktningar, skrivelser, artiklar i massmedia och genom remissvar till olika utredningar, betänkanden och propositioner.

En central aspekt i verksamheten är att bevaka och tillvarata medlemmarnas och olika brukargruppers intressen.

Vi svarar på e-post skyndsamt och bevakar e-posten minst var tredje dag.


Kommande styrelsemöten 2017

Telefonmöte 18 april

Möteshelg 20 till 21 majAktuellt


Den nya styrelsen har haft sitt första möte

den 18 april 2017

Mötet var ett uppstartsmöte där vi mest pratade om hur vi ska arbeta med uppdragen från årsmötet. Vi kommer att planera och lägga upp arbetet mer i detalj på den kommande  arbetshelgen i maj. Ett av uppdragen är att lämna synpunkter på utredningen om den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen. Arbetsgrupper kommer att tillsättas för att diskutera de olika delmomenten. Det är redan flera medlemmar som anmält sitt intresse att delta, vilket glädjer oss i styrelsen. Är det något ämne som du som medlem brinner för? Kan du också tänka dig att ingå i en arbetsgrupp eller om du har några frågor? Hör av dig till FSO:s styrelse här!

Ny vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare

den 13 april 2017

Vägledningen vänder sig primärt till socialtjänsten och utgör ett stöd för arbetet med olika kategorier EU/EES-medborgare som vistas i Sverige. Läs mer här! 


Ny webbplats samlar nationella riktlinjer och indikatorer

den 12 april 2017

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att innehållsmässigt strukturera nationella riktlinjer och tillhörande indikatorer för behandling av sjukdomarna demenssjukdom, stroke samt depression och ångestsyndrom så att de kan tillgängliggöras i digitala format. Webbplatsen hittar du här!


Betänkande av utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

den 3 april 2017

Regeringen beslutade 2015 att tillsätta en särskild utredare för att ta fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Susanne Rolfner Suvanto tillsattes under hösten 2015 som utredare. Förslaget är nu klart och är uppdelat i två delar.

Läs del 1 här!

Läs del 2 här!

Hör gärna av dig till FSO om vad du tycker om förslaget här!  


En halvdag om Boendestöd

den 2 april 2017

Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet anordnar den 2 maj en forskardag som riktar sig till såväl forskare och lärare som personer som arbetar i socialpsykiatriska verksamheter, studenter, anhöriga och personer med egen erfarenhet av psykiska problem. Anmäl dig senast den 26 april. Läs mer här!


Om att leva som familj med kronisk sjukdom

den 2 april 2017

Liselott Årestedt från Linnéuniversitetet har skrivit avhandlingen "Den ombokade resan – att leva som familj med kronisk sjukdom". En avhandling som visar att familjen är en värdefull resurs när någon i familjen blir sjuk. Läs mer här!


Vuxensyskon – ett anhörigstödsprojekt som synliggör de osynliga

den 2 april 2017

Vuxensyskon är ett nytt projekt som drivs av Bräcke diakoni. Arvsfonden har nu godkänt medel för tre år och möjliggjort den kommande uppstarten. Målet? Att uppmärksamma vuxna syskon till personer med funktionsnedsättning. En anhöriggrupp som varken syns i den offentliga debatten eller får något stöd. Samarbetspartners är Nka, RBU i Göteborg med omnejd, FUB Riks, Autism & Aspergerförbundet samt Studieförbundet Vuxenskolan. Läs mer här!


FSO styrelse 2017/2018

den 1 april 2017

Den nya styrelsen består av sju personer. Gunilla Nordberg, Anette Owén, Bo Sjöberg, Ove Lindroth Lill-Marie Öhman, Sara Höglund och Ingrid Johansson. Jim-Alex Minorsson-Hirschi, Palle Storm och Merhi Cavén avgick. Nyval Gunilla Nordberg som också valdes till ordförande. Den nya styrelsen tackar alla avgående för ett mycket gott arbete och hälsar Gunilla varmt välkommen. Nu ser vi fram emot nästa styrelsemöte som äger rum 18 april.


Nytt från Socialstyrelsen om nationella riktlinjer

den 1 april 2017

Socialstyrelsen har nyligen släppt ett avsnitt om nationella riktlinjer i podden På djupet. Tryck här för att läsa mer och lyssna!


Dubbelt så många pojkar får stöd enligt LSS

den 1 april 2017

Statistiken visar att antalet insatser som kommunerna ger enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fortsätter att öka. Även antalet personer med insatser ökar i högre takt. Det är också betydligt fler män än kvinnor som får insatser. Bland 0-6 åringarna är det mer än dubbelt så många pojkar som får stöd än flickor. Läs mer här!


 

Äldre nyheter hittar du här >>


Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander,
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan.

 

Ordförande och ansvarig utgivare: Gunilla Nordberg epost: info@fso.nu

Medlemsavgifter:
A-medlem 360:-, Pensionärsmedlem 175:-
Studerandemedlem 0:- under utbildningstiden. 
Stödmedlem 360 :-
BG: 493-2935

Har du frågor om inloggning på medlemssidan eller medlemsregistret kontakta Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88 eller e-post: info@fso.nu

Kontaktinformation

Ordförande och ansvarig utgivare:
Gunilla Nordberg
e-post: info@fso.nu

Frågor om inloggning eller
medlemsregistret:

Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88
e-post: info@fso.nu


Följ oss på Sociala Medier!

FSO på Facebook

Hit Counter