Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Välkommen till Föreningen Social Omsorg

Föreningen Social Omsorg, FSO, är en fackligt, politiskt och religiöst obunden, riksomfattande yrkesförening.

FSO arbetar för att bevaka, följa och påverka myndigheter, organisationer och olika intressenter inom praktik, utbildning och forskning inom social omsorgsverksamhet. Detta arbete görs genom uppvaktningar, skrivelser, artiklar i massmedia och genom remissvar till olika utredningar, betänkanden och propositioner.

En central aspekt i verksamheten är att bevaka och tillvarata medlemmarnas och olika brukargruppers intressen.Information från styrelsen

Anmälan till årsmöte 2018 är nu öppen! 

Anmälan till årsmötet 2018 är nu öppen. Årsmötet kommer i år att vara på Quality Hotel Nacka med start lördagen den 17 mars klockan 13:30 och avslutas söndagen den 18 mars klockan 14:00. Sista dag för anmälan är den 15 februari. Motioner ska vara inskickade senast en månad innan årsmötet. Se här för inbjudan, anmälningsförfarande och program. Vi ses på årsmötet!

Rekryteringstävling

Du som värvat flest medlemmar fram till årsmötet 2018 vinner ett pris som tillkännages på årsmötet 2018. De nya medlemmarna anmäler sig på www.fso.nu Du som värvat meddelar styrelsen vilka du värvat på e-post info@fso.nu

2020 fyller FSO 100 år!

Det första mötet ägde rum i Stockholm den 5 till 7 juli 1920. Bland annat deltog Gerhard Halfred von Koch och Axel  Hirsch. Det var Svenska fattigvårdsförbundet  som genomförde utbildningen och bjöd in till det första elevmötet där vår förening bildades.  Läs programmet här!


Kommande styrelsemöten 2018 


13-14 januari, arbetshelg och styrelsemöte
7 februari telefonmöte
23-25 februari arbetshelg och styrelsemöte
7 mars telefonmöte


Yttrande och remissvar

Läs FSO's yttrande gällande "Betänkande SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer " här

FSO har yttrat sig i det uppdaterade förslaget om råden för - Bra måltider inom äldreomsorgen. Läs FSO:s yttrande här. Läs förslaget på de uppdaterade råden här! 


Aktuellt


Ny lag

den 14 januari 2018
2018-01-01 trädde Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård in. Läs lagen här.

Demens- Nya riktlinjer

den 21 december 2017
I dag publicerar Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Det är en reviderad version av de första riktlinjerna som utkom 2010. En expertgrupp har gått igenom forskning och beprövad erfarenhet och enats om 76 centrala rekommendationer för vård och omsorg. Här guidar vi er genom de nya riktlinjerna.  Läs mer!

TYCK TILL:

den 10 december 2017
 
Regeringen har tillsatt en utredning som ser över socialtjänstlagen.  Utredningen ska arbeta fram till december 2018. Socialtjänstlagens grundläggande principer om helhetssyn, kommunens yttersta ansvar och delaktighet m.m. ligger fast. Vision finns med i utredningens arbete och påverkar på olika sätt.
 
Efterlysning från Vision:
Under våren släpper utredningen ett delbetänkande om förebyggande arbete – ett område som ofta prioriteras bort. Vision vill bidra till kunskapen och debatten genom att samla konkreta exempel.
 
Har du exempel på en händelse när en förebyggande eller tidig insats stärkte en persons sociala förmågor. Eller motsatsen – när en insats kunde ha motverka att en människa blev mer socialt utsatt? Beskriv även gärna effekterna för personen och verksamheten. Mejla din berättelse till framsoc@vision.se
Vision välkomnar alla inlägg, läser och sammanställer allt och tar med i påverkansarbetet med för utredningen om framtidens socialtjänst.
Det skulle vara fantastiskt om FSOs medlemmar kunde hjälpa oss med det.
 
Om dialogen
Utredningen om socialtjänstlagen är en möjlighet för Visions medlemmar att påverka villkor som styr arbetet. Både i stöd till enskilda personer men också de egna arbetsvillkoren. Dina och dina kollegors kunskap och berättelse behövs för att utredningen ska få en sann bild av Sveriges sociala välfärd – det är du som är experten.
 
Vision bjuder in till en dialog med alla medlemmar som arbetar med socialt arbete. Vi erbjuder en kanal att påverka förutsättningarna för sitt jobb.
Alla inlägg tas till vara och sammanställs används som underlag i Visions arbete med utredningen. Rapporter släpps löpande och finns med som underlag för Visions expert i utredningen.
 
Du som arbetar med socialt arbete, eller studerar för att arbeta inom denna sektor, har möjlighet att lämna dina synpunkter och påverka:
·         genom att delta i en av de samlingar och workshops som kommer hållas på olika platser i landet
·         genom att bli medlem i vår diskussionsgrupp på Facebook. Sök på "Framtidens socialtjänst" och ansök om medlemskap
·         genom att fylla i formuläret på https://vision.se/social
·         genom att e-posta dina synpunkter till Vision framsoc@vision.se
 
 

Presentationsmaterial

den 6 december 2017

Att stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja är ett presentationsmaterial som ger en introduktion till metodstödet och temat Stödja äldre personers vilja på Kunskapsguiden. Presentationsmaterialet är utgivet av Socialstyrelsen. Läs mer!


Funktionshinder och delaktighet

den 22 november 2017

Sveriges Kommuner och Landsting har kommit ut med ett nytt positionspapper kring funktionshinder och delaktighet. Läs mer här!


Ny hälso- och sjukvårdslag från 1 april 2017

den 15 november 2017

Den 1 april 2017 trädde en ny hälso- och sjukvårdslag ikraft och det har kommit ett nytt meddelandeblad från Socialstyrelsen om detta. Meddelandebladet informerar om vilka nya bestämmelser som gäller samt vilka bestämmelser som upphört att gälla alternativt flyttats till annan författning. Läs meddelandebladet här!


Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

den 7 november 2017

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning visar att osynlighet, sårbarhet och beroende gör kvinnor med funktionsnedsättning särskilt utsatta för mäns våld. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD. Läs mer här!


Tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänster

den 7 november 2017

Rapporten är ett regeringsuppdrag som handlar om att ta fram och lämna förslag på hur en nationell samordning för utveckling, samordning och långsiktig utformning för digitala trygghetstjänster. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD. Läs mer här!


Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik

den 5 november 2017

Utbildningen Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik ska ge dig som arbetar hos kommuner och utförare kunskap för diskussioner och arbete kring etik och integritet som kan uppstå. Den är en fristående fortsättning på utbildningen E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten. Läs mer här!


Introduktion till autism

den 5 november 2017

e-autism är en kostnadsfri webbkurs genom Autism- och Aspergerförbundet. Den ger en introduktion till autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Läs mer här!


 

Äldre nyheter hittar du här >>


Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander,
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan.

 

Ordförande och ansvarig utgivare: Gunilla Nordberg epost: info@fso.nu

Medlemsavgifter:
A-medlem 480:-, Pensionärsmedlem 175:-
Studerandemedlem 0:- under utbildningstiden. 
Stödmedlem 480:-
BG: 493-2935

Har du frågor om inloggning på medlemssidan eller medlemsregistret kontakta Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88 eller e-post: info@fso.nu

Kontaktinformation

Ordförande och ansvarig utgivare:
Gunilla Nordberg
e-post: info@fso.nu

Frågor om inloggning eller
medlemsregistret:

Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88
e-post: info@fso.nu


Följ oss på Sociala Medier!

FSO på Facebook

Hit Counter