Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Välkommen till Föreningen Social Omsorg

Föreningen Social Omsorg, FSO, är en fackligt, politiskt och religiöst obunden, riksomfattande yrkesförening.

FSO arbetar för att bevaka, följa och påverka myndigheter, organisationer och olika intressenter inom praktik, utbildning och forskning inom social omsorgsverksamhet. Detta arbete görs genom uppvaktningar, skrivelser, artiklar i massmedia och genom remissvar till olika utredningar, betänkanden och propositioner.

En central aspekt i verksamheten är att bevaka och tillvarata medlemmarnas och olika brukargruppers intressen.

Vi svarar på e-post skyndsamt och bevakar e-posten minst var tredje dag.

_______________________________________________________________________________________________________

Årsmöte 2017 

Årsmötet kommer i år att vara på Quality Hotel Nacka med start fredagen den 24 mars klockan 13:30 och avslutas lördagen den 25 mars klockan 14:00. 

Sista dag för anmälan och motioner är den 22 februari. 

Föreningen står för lägsta möjliga resekostnader till och från årsmötet, spara kvittona så ersätts dina utlägg efter redovisning på reseräkning (blankett delas ut på årsmötet). 
Boende och logi är kostnadsfritt. För dig som önskar övernatta i enkelrum får betala ett  tillägg på 300kr, inget tillägg för delad plats i dubbelrum. 

Vill du övernatta ytterligare en natt på hotellet efter årsmötet kostar det dig 590kr för enkelrum eller 780kr för dubbelrum. Du kontaktar själv hotellet för bokning av extra natt samt för kostnaden för den extra övernattningen.

Program den 24 mars (fredag)

13:30             Välkomna

14:00             Vision föreläser om aktuella socialpolitiska frågor och ledarskap

15:00             Eftermiddagsfika

15:30             Föreläsning

19:00             Trerättersmiddag på hotellet

Program den 25 mars (lördag)

09:00            Årsmöte

10:30            Paus

10:45            Årsmötet fortsätter

13:00            Årsmötet avslutas med gemensam lunch på hotellet

Meny 1
Kalix löjrom / klassika tillbehör
Rumpstek av lamm / medelshavsgrönsaker / sötpotatispuré / rosmarinsås
Hallon. och chokladmoussetårta

Meny 2
Rökt ren / färskost med pepparot / lingon
Torsk / syltad svamp / confiterade morötter / potatis- och jordärtskockpuré / fänkålssås
Vitchokladcheescake / lingon 
 
I anmälan behöver du ange:

- För- och efternamn
- Vem du vill dela rum eller om du önskar enkelrum (tilläggskostnad 300kr)
- Vilken av menyerna du önskar till middagen
- Önskemål om specialkost

Anmälan och motioner skickas till info@fso.nu senast 22 februari.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsens kommande möten och årsmöte

2017
25-26 februari,Stockholm

---------------------------

Årsmöte
24-25 mars årsmöte


Aktuellt


Ny påbyggnadsutbildning för LSS-handläggare

den 17 januari 2017

Är du handläggare och vill fördjupa dina kunskaper om den allmänna inriktningen i LSS? Vill du lära dig mer om strukturerade metoder och arbetssätt för att utreda och bedöma behov där den enskilde är mer delaktig? Vi har tagit fram en påbyggnadsutbildning som ska ge dig möjligheter att omsätta fördjupad kunskap i praktiken. Anmäl dig 13 mars–8 maj för kursstart hösten 2017. Läs mer här!


Utveckling av standarder för kvalitet inom LSS, HVB och äldreomsorg

den 17 januari 2017

Regeringen har beslutat att bevilja Swedish Standards Institute (SIS) tre miljoner kronor under 2017 för fortsatt utveckling av standarder i verksamheter inom Lagen om stöd och Service, LSS, och Hem för vård och boende, HVB. Medlen ska även gå till europeiska standarder för trygghetslarm och kvalitet i äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen. Läs mer här!


Riskfaktorer för våld och aggression

den 16 januari 2017

Hantering av hot och våld inom psykiatri visar att det saknas vetenskapligt underlag för stora delar av arbetet med prevention, riskbedömning och hantering av hot och våld inom psykiatrin. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Läs mer här!


Helgens styrelsemöte är avslutad

den 15 januari 2017

 

FSO:s möteshelg är avslutat och här följer en summering. Vi har haft besök av valberedningen med givande samtal om framtiden. Vi har skrivit och skickat ut inbjudan till årsmötet (se ovan), följt upp genomförda aktiviteter gällande uppdrag från årsmötet (som kommer att presenteras i den årliga verksamhetsberättelsen), författat uppdrag till en arbetsgrupp, arbetat med uppdateringar av hemsidan med mera. Nästa möteshelg kommer vi ha fokus på årsmötet vad gäller praktiska förberedelser, verksamhetsplanen, verksamhetsberättelsen, ekonomisk redovisning och allt annat som hör till. Innan dess har några i styrelsen arbetsmöte om hemsidan, kassör & vice kassör har träff med revisorerna och det löpande arbetet fortgår enligt årsmötesuppdragen.


Regeringen förtydligar mål i regleringsbrev om assistensersättningen

den 10 januari 2017

Regeringen förtydligar målet för assistansersättningen i Försäkringskassans regleringsbrev för 2017. Beslut har även fattats om en rad myndighetsuppdrag för att säkerställa rättsäkerheten och kvaliteten i insatser enligt LSS och hållbar kostnadsutveckling. Ett av uppdragen handlar om att se över stödet till personer som får sin assistansersättning indragen. Försäkringskassan ska också utreda konsekvenserna av Högsta förvaltningsdomstolens domar som rör det femte grundläggande behovet. Läs mer här!


Nytt arbetssätt ger bättre äldrevård

den 6 januari 2017

Nya arbetssättet "Trygg hemgång" i äldrevården har gjort att äldre återhämtar sig snabbare från sjukhus och behöver mindre hemtjänst, enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL. Läs mer här!


Hemtjänstpersonal och brukare är medforskare i unikt forskningsprojekt

den 6 januari 2017

Ny rapport släpps där hemtjänstpersonal, brukare och två forskare på Högskolan Väst tillsammans beskriver hur värdegrunden för äldreomsorg fungerar i praktiken i ett hemtjänstområde i Trollhättan. Läs mer här!
Mindre medicin till dementa efter utbildning

den 6 januari 2017

Personal vid kommunens fyra äldreboenden har utbildats i demensvård. – De lugnande behovsmedicinerna använder vi knappt längre, säger Aferdita Vrajolli, verksamhetschef på Trollängen. Läs mer här!


Friskvård för 90-plussare i Solna!

den 6 januari 2017

Solna stad erbjuder en bred variation av verksamheter som syftar till att öka det fysiska och psykiska välbefinnandet för de äldre invånarna i staden. Nu har även en träningsgrupp för 90-plussare startat på Sockerbitens seniorträff i Ritorp. Läs mer här!


Ny lag för att snabbt få ut färdigbehandlade patienter

den 6 januari 2017

Regeringen har beslutat om ett lagförslag som ska tvinga både kommuner och landsting att samarbeta bättre kring hur utskrivningsklara patienter ska kunna lämna sjukhusen snabbare. Läs mer här!


 

Äldre nyheter hittar du här >>


Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander,
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan.

 

Ordförande och ansvarig utgivare: Jim-Alex Minorsson Hirschi e-post: ordforande@fso.nu

Medlemsavgifter:
A-medlem 360:-, Pensionärsmedlem 175:-
Studerandemedlem 0:- under utbildningstiden. 
Stödmedlem 360 :-
BG: 493-2935

Har du frågor om inloggning på medlemssidan eller medlemsregistret kontakta Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88 eller e-post: info@fso.nu

Kontaktinformation

Ordförande och ansvarig utgivare:
Jim-Alex Minorsson Hirschi
e-post: ordforande@fso.nu

Frågor om inloggning eller
medlemsregistret:

Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88
e-post: bosjoberg52@hotmail.com


Följ oss på Sociala Medier!

FSO på Facebook

Hit Counter