Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Välkommen till Föreningen Social Omsorg

Föreningen Social Omsorg, FSO, är en fackligt, politiskt och religiöst obunden, riksomfattande yrkesförening.

FSO arbetar för att bevaka, följa och påverka myndigheter, organisationer och olika intressenter inom praktik, utbildning och forskning inom social omsorgsverksamhet. Detta arbete görs genom uppvaktningar, skrivelser, artiklar i massmedia och genom remissvar till olika utredningar, betänkanden och propositioner.

En central aspekt i verksamheten är att bevaka och tillvarata medlemmarnas och olika brukargruppers intressen.

Vi svarar på e-post skyndsamt och bevakar e-posten minst var tredje dag.


Kommande styrelsemöten 2017

- 14 juni telefonmöte

- 15 augusti telefonmöte

- 16-17 september arbetshelg

- 14-15 oktober arbetshelg

-  2-3 december arbetshelg

Ytterligare telefonmöten kan bli aktuellaAktuellt


Introduktion

den 25 maj 2017

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen   Läs mer!


Psykisk ohälsa

den 25 maj 2017

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa – Uppföljning av 2016 års överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Läs mer!


Chef inom äldreomsorgen

den 25 maj 2017

Flera initiativ för att förbättra chefers förutsättningar. Läs mer!


Styrelsemöte

den 21 maj 2017

Nu i helgen den 20-21 maj har den nya styrelsen haft sin första arbetshelg. Vi har varit i ny lokal i Nacka som vår styrelseledamot Ove Lindroth ordnat. Vi har bland annat ägnat oss åt gå igenom de uppdrag styrelsen fått från årsmötet samt en del arbete kring Nationell Kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Styrelsen får hjälp av medlemmar som kommer att bilda arbetsgrupper utifrån olika ämnen, vilket ska resultera i ett remissvar från FSO.


Äldreomsorgsdagarna

den 13 maj 2017

Två dagar med kompetensutveckling och inspiration! Läs mer!


Webbutbildning

den 9 maj 2017

Demens ABC plus är samlingsnamnet för sex webbutbildningar från Svenskt Demenscentrum. Utbildningarna vänder sig till olika målgrupper. De syftar bland annat till att sprida kunskap och erfarenhet om hur man genom god vård och omsorg kan minimera användningen av lugnande läkemedel och tvingande skyddsåtgärder. Läs mer!


Påbyggnadsutbildning för LSS-handläggare

den 29 april 2017

Våren 2017 startar en ny högskoleutbildning på magisternivå för dig som är handläggare inom LSS. Sammanlagt kommer kursen att ges fyra gånger till och med 2018. Socialstyrelsen betalar kurskostnader och den litteratur som ingår. Läs mer här! 


Socialstyrelsen erbjuder IBIC-utbildningar

den 29 april 2017

Socialstyrelsen erbjuder kontinuerligt olika IBIC-utbildningar. Det finner även 6 filmer från från lanseringskonferens 2016. Läs mer här!


Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning

den 29 april 2017

Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2016 visar att boendestöd, hemtjänst och trygghetslarm är de vanligaste socialtjänstinsatserna till personer i åldern 0−64 år med funktionsnedsättning. Läs mer här!


Ny vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare

den 13 april 2017

Vägledningen vänder sig primärt till socialtjänsten och utgör ett stöd för arbetet med olika kategorier EU/EES-medborgare som vistas i Sverige. Läs mer här! 


 

Äldre nyheter hittar du här >>


Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander,
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan.

 

Ordförande och ansvarig utgivare: Gunilla Nordberg epost: info@fso.nu

Medlemsavgifter:
A-medlem 360:-, Pensionärsmedlem 175:-
Studerandemedlem 0:- under utbildningstiden. 
Stödmedlem 360 :-
BG: 493-2935

Har du frågor om inloggning på medlemssidan eller medlemsregistret kontakta Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88 eller e-post: info@fso.nu

Kontaktinformation

Ordförande och ansvarig utgivare:
Gunilla Nordberg
e-post: info@fso.nu

Frågor om inloggning eller
medlemsregistret:

Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88
e-post: info@fso.nu


Följ oss på Sociala Medier!

FSO på Facebook

Hit Counter