Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Välkommen till Föreningen Social Omsorg

Föreningen Social Omsorg, FSO, är en fackligt, politiskt och religiöst obunden, riksomfattande yrkesförening.

FSO arbetar för att bevaka, följa och påverka myndigheter, organisationer och olika intressenter inom praktik, utbildning och forskning inom social omsorgsverksamhet. Detta arbete görs genom uppvaktningar, skrivelser, artiklar i massmedia och genom remissvar till olika utredningar, betänkanden och propositioner.

En central aspekt i verksamheten är att bevaka och tillvarata medlemmarnas och olika brukargruppers intressen.

Vi svarar på e-post skyndsamt och bevakar e-posten minst var tredje dag.


Styrelsens kommande möten

2016

22 november telefonmöte

2017
14-15 januari,  Stockholm
25-26 februari,Stockholm
24-25 mars preliminära dagar för årsmöte


Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom 
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander, 
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan.


Aktuellt


Utbildningar

den 27 november 2016
Här kan du läsa om utbildningar inom ledarskap. Läs mer

Utbildning

den 27 november 2016
Att möta människor i livets slutskede. Läs mer!

Demens

den 27 november 2016

Individen i fokus i nya riktlinjer för personer med demens. Läs mer!


Tvångs- och begränsningsåtgärder

den 13 november 2016

Hur ett buntband kan förebygga tvång och begränsningar – Mot mindre tvång och begränsningar. Läs mer!

 


Socialstyrelsen

den 13 november 2016

Socialstyrelsen har nyligen släppt två nya avsnitt i podden På djupet: ett om patientsäkerhet och vårdskador och ett om välfärdsteknik för personer med nedsatt beslutsförmåga. '

 

Läs mer! 


Socialstyrelsen och SKL bjuder in till konferens

den 29 oktober 2016

Funktionshinder i tiden är en återkommande konferens där vi sprider kunskap och goda exempel för att åstadkomma mer funktion och mindre hinder. Konferensen tar upp aktuella frågor och utmaningar inom funktionshindersområdet. Mer information om programmet kommer senare under hösten.

Konferensen vänder sig till beslutsfattare och verksamma inom funktionshindersområdet, exempelvis LSS-verksamheter och hjälpmedelsverksamheter.

Program kommer att finnas tillgängligt från mitten av december, liksom möjlighet att anmäla sig.

Datum och tid: 06 april - 06 april 2017

Plats: Stockholm 


Nej, vi skär inte ned på assistansen

den 29 oktober 2016

Debattartikel i Svenska Dagbladet-

Det är fel att skrämma människor så att de tror att det pågår nedskärningar inom assistansersättning. Så är inte fallet. Utvecklingen är den motsatta, skriver Åsa Regnér, ansvarig minister för regeringens funktionshinderspolitik. Läs mer här!


Psykisk ohälsa hos barn och unga

den 29 oktober 2016

Nu finns temat psykisk ohälsa hos barn och unga på Kunskapsguiden. Under temat kan du bland annat läsa om vad psykisk ohälsa innebär och om förutsättningar för tidig upptäckt. Temat fungerar även som en samlingspunkt för nationella aktörers kunskapsstöd inom området. Läs mer här!

 


Svenskt initiativ skall minska antalet fallolyckor

den 29 oktober 2016

Fallolyckor kostar samhället cirka 25 miljarder per år.
– Genom att monitorera fallrisk över tid och upptäcka när en äldres risk att falla ökar kan man ge denne individanpassat stöd för att leva ett aktivt liv med minskad fallrisk, säger Monika Lydin, SP, som är övergripande projektledare. Läs mer här!


Hur personalgruppens storlek påverkar kvalitet och hälsa - ny rapport

den 29 oktober 2016

 

På äldreomsorgsdagarna informerade Jonas Karlsson (Vision) om deras rapport om chefer inom vård och omsorg som i genomsnitt har dubbelt så många medarbetare att ansvara för än vad övriga yrkesgrupper har. Rapporten visar bl a att det inte finns något i organisationerna som motiverar de stora personalgrupperna vilket snarare ger stressade chefer, missnöjd personal mm. Läs mer här!    


 


 

Äldre nyheter hittar du här >>


Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander,
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan.

Se vidare information här intill:

 

Ordförande och ansvarig utgivare: Jim-Alex Minorsson Hirschi e-post: ordforande@fso.nu

Medlemsavgifter:
A-medlem 360:-, Pensionärsmedlem 175:-
Studerandemedlem 0:- under utbildningstiden. 
Stödmedlem 360 :-
BG: 493-2935

Har du frågor om inloggning på medlemssidan eller medlemsregistret kontakta Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88 eller e-post: info@fso.nu

Kontaktinformation

Ordförande och ansvarig utgivare:
Jim-Alex Minorsson Hirschi
e-post: ordforande@fso.nu

Frågor om inloggning eller
medlemsregistret:

Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88
e-post: bosjoberg52@hotmail.com


Följ oss på Sociala Medier!

FSO på Facebook

Hit Counter