Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Välkommen till Föreningen Social Omsorg

Föreningen Social Omsorg, FSO, är en fackligt, politiskt och religiöst obunden, riksomfattande yrkesförening.

FSO arbetar för att bevaka, följa och påverka myndigheter, organisationer och olika intressenter inom praktik, utbildning och forskning inom social omsorgsverksamhet. Detta arbete görs genom uppvaktningar, skrivelser, artiklar i massmedia och genom remissvar till olika utredningar, betänkanden och propositioner.

En central aspekt i verksamheten är att bevaka och tillvarata medlemmarnas och olika brukargruppers intressen.

Vi svara på e-post skyndsamt och bevakar e-posten minst var tredje dag.

Styrelsen kommande möten

27-28 augusti.Stockholm
20 september telefonmöte
7-9 oktober Stockholm
22 november telefonmöte
14-15 januari 2017 Stockholm
25-26 februari Stockholm
25-26 mars preliminär tid för årsmöte

Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom 
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander, 
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan.

 


Aktuellt


Ökad samverkan nödvändig för att säkra kvaliteten inom personlig assistans

den 28 augusti 2016

Samverkan mellan IVO och andra myndigheter är av stor vikt för att kunna säkra kvaliteten för personer med funktionsnedsättningar som anlitar personlig assistans. Läs mer här!Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer ...

den 28 augusti 2016
 
 En lyckad kompetenssatsning Bakgrund . Socialstyrelsen har utformat och upphandlat en nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

Rapport belyser utbildningssatsningen Nationell ledarskaps.utbildning för äldreomsorgens chefer och dess resultat. Rapporten redogör också för satsningens framgångsfaktorer och utmaningar. Läs mer här!


Läkemedel som kan öka risken för fallskada

den 28 augusti 2016

Läkemedel som kan öka risken för fallskada eller mag-tarmblödning hos äldre – Fokus på antidepressiva läkemedel.

Läs mer här! 


Länk för seniorer

den 27 augusti 2016

Det finns en länk för seniorer som heter "Seniorerna". Där kan man läsa om seniorer landet runt, seniorers relationer, seniorers mat och drycker. Det står också om pensionen från oktober 2017. Det går också att ställa frågor och få svar från en panel.Läs mer här! 


Brukarundersökning funktionshinder 2016

den 27 augusti 2016

 

I höst genomförs brukarundersökningen på nytt i en utvärderad och förbättrad form. Den är öppen för lokalt genomförande i kommuner och verksamheter under september-oktober. Inrapportering av resultat till SKL och RKA ska ske senast den 4 november. Läs mer här!


Nominera årets FSO:are

den 21 januari 2016

Nu är det dags att nominera årets FSO:are 2016. Lämna gärna förslag till styrelsen senast den 1 mars på info@fso.nu

Årets FSO:are är en person som utmärker sig på något sätt inom föreningen och som du är stolt över.


Ny forskningsstudie om äldres munhälsa

den 11 december 2015

I december 2015 startar en ny klinisk studie i Jönköping. Studiens syfte är att utvärdera olika vardagliga insatser för att förbättra munhälsan hos sköra äldre individer på äldreboenden. Studien är ett samarbete mellan Folktandvården, Region Jönköpings län, Hälsoskolan i Jönköping och Lindgårdens äldreboende i Jönköping. Läs mer om studien här


Att fråga om våld i nära relationer

den 6 juli 2015
Länsstyrelsen i Stockholm anordnar en utbildningsserie om att fråga om våld i nära relationer inom socialtjänstens områden funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Kursen äger rum 10 till 11 september och 21 oktober. Läs mer om innehåll och vilka utbildningsserien vänder sig till här!

FORSKNING PÅGÅR...

den 17 november 2014

om äldre och åldrande
Att åldras med välbehag

Boka in den 11 mars 2015 för en dag med spännande
föreläsningar och nyttiga workshops och tillfälle till
fruktbara möten. Vi kommer att hålla till i Universitetshuset,
Uppsala universitet. Möter bostadsmarknaden upp
behoven av tillgängliga, lättskötta bostäder? Läs mer!


 

Äldre nyheter hittar du här >>


Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander,
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan.

Se vidare information här intill:

 

Ordförande och ansvarig utgivare: Jim-Alex Minorsson Hirschi e-post: ordforande@fso.nu

Medlemsavgifter:
A-medlem 360:-, Pensionärsmedlem 175:-
Studerandemedlem 0:- under utbildningstiden. 
Stödmedlem 360 :-
BG: 493-2935 PG:16 16 66-3

Har du frågor om inloggning på medlemssidan eller medlemsregistret kontakta Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88 eller e-post: info@fso.nu

Kontaktinformation

Ordförande och ansvarig utgivare:
Jim-Alex Minorsson Hirschi
e-post: ordforande@fso.nu

Frågor om inloggning eller
medlemsregistret:

Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88
e-post: bosjoberg52@hotmail.com


Följ oss på Sociala Medier!

FSO på Facebook

Hit Counter